Táborok a Törökbálint Sportközpont szervezésében

2019.04.18.

Nyári Sporttábor a Törökbálint Sportközpontban
Nyári sporttábor

2019. július 01-től nyári sporttábort szervezünk általános iskoláskorú gyermekek részére.

A gyerekek napi egy edzésen a választott sportágban, és napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek megfelelő csoportokban. A köztes időben egyéb sportjátékokat /ping-pong, íjászat, strandfoci, strandröplabda, vizilabda, birkózás, stb./ kézműves foglalkozást és egyéb élményfoglalkozásokat biztosítunk a gyerekeknek az uszoda közönségétől elzárt területen, kis csoportokban.

Az úszásoktatás és a pancsolás az uszoda területén lesz, minden esetben csoportonként két felügyelő kíséretével.

A tábor díja: 24.900,- / fő / hét, lovaglás: + 10.000,- / fő / hét

Választható turnusok:

 • július 01. - július 05.
 • július 08. - július 12.
 • július 15. - július 19.
 • július 22. - július 26.
 • július 29. - augusztus 02.
 • augusztus 05. - augusztus 09.

Nyomtatványok:

2019.04.18.

Nyári Törpi Tábor a Törökbálint Sportközpontban
Nyári sporttábor

2019. július 01-től nyári törpitábort szervezünk óvodáskorú gyermekek részére.

Napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek megfelelő csoportokban. A nap többi részében kézműves és sportágelőkészítő játékos foglalkozásokat és szervezett játékprogramokat biztosítunk a gyerekeknek az uszoda közönségétől és a sporttáborosoktól elzárt területen külön játszó és pihenő teremben, külön udvar részen.

Az úszásoktatás és a pancsolás az uszoda területén lesz, minden esetben csoportonként két felügyelő kíséretével.

A tábor díja: 24.900,- / hét / fő

Választható turnusok:

 • július 01. - július 05.
 • július 08. - július 12.
 • július 15. - július 19.
 • július 22. - július 26.
 • július 29. - augusztus 02.
 • augusztus 05. - augusztus 09.

Nyomtatványok:

2019.05.23.

Önkormányzat által támogatott Nyári Sporttábor a Törökbálint Sportközpontban
Nyári sporttábor

sporttáborban a gyerekek napi egy edzésjellegű, választott foglalkozáson (úszás, labdarúgás, tenisz, vízilabda, tánc, aerobic, squash), és napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek megfelelő csoportokban. A köztes időben vízi játékok, kézműves foglalkozások és szervezett játékprogramok állnak a résztvevők rendelkezésére az uszoda közönségétől elzárt területén, kis csoportokban. Az úszásoktatás az uszoda területén lesz, minden esetben csoportonként két felügyelő kíséretével.

A tábor házirendje (nyitás, zárás, étkezés, stb.) azonosak a nyári táboroknál leírt szabályokkal.

A táborban való részvétel történhet térítésmentesen (pályázat alapján a részvételi díjat az Önkormányzat állja), valamint önköltségi alapon, amikor is a díjat a szülő fizeti. Az 1 főre jutó díj 24.900 forint.

Önköltséges tábor esetén a jelentkezési lehetőség folyamatos, a jelentkezési lapot a Sportközpontban kell leadni.

A térítésmentes (az Önkormányzat által támogatott) táboroztatásban a törökbálinti lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitel szerűen Törökbálinton élő 7-14 éves (már az első osztályt befejezett) gyermekek vehetnek részt. A jelentkezés pályázati formában történik, pályázni csak egy turnusra lehet.

Pályázatot a szülő nyújthat be, amennyiben

 • gyermekét egyedül neveli, vagy
 • háztartásában 3, vagy több gyermeket nevel, vagy
 • rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesül, vagy
 • a család olyan speciális élethelyzetben van (betegség, krízishelyzet, stb.), amely miatt a szülő a gyermek szünidőben történő ellátását anyagi körülmények miatt nem tudja biztosítani és korábban már ezen a jogcímen nem pályázott (a méltányolást érdemlő körülményt a kérelemben ismertetni kell).

Pályázati adatlap a Törökbálint Sportközpontban a recepción kérhető, vagy letölthető a fent említett honlapokon.  A pályázatokat legkésőbb 2019. június 7-én 12 óráig kell leadni a Sportközpont recepcióján. Ebben az évben 85 gyerek pályázatát tudjuk támogatni.

A pályázatokat a képviselő-testület felhatalmazása alapján Elek Sándor polgármester bírálja el a beadási határidő leteltétől számított 5 munkanapon belül. Negatív elbírálás esetén fellebbezésnek helye nincs. Az eredményről a pályázók értesítést kapnak a megadott telefonszámon, vagy e-mail-en.

Választható turnusok:

 • július 01. - július 05.
 • július 08. - július 12.
 • július 15. - július 19.
 • július 22. - július 26.
 • július 29. - augusztus 02.
 • augusztus 05. - augusztus 09.

Nyomtatványok:

2019.05.23.

Napközis táborok
Nyári sporttáborTörökbálint Város Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően a törökbálinti lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 7-14 éves ( első osztályt befejezett) gyermekek számára idén is megszervezi a nyári napközis tábort 2019. június 17. és augusztus 30. között.
Turnusok Helyszín
I.a június 17. - 21. Zimándy I. Ált. Isk., Bálint M. Ált. Isk. és Középisk.
I.b június 24. - 28. Zimándy I. Ált. Isk., Bálint M. Ált. Isk. és Középisk.
II. július 1. – 5. Törökbálint Sportközpont
III. július 8. - 12. Törökbálint Sportközpont
IV. július 15. – 19. Törökbálint Sportközpont
V. július 22. – 26. Törökbálint Sportközpont
VI. július 29. – augusztus 2. Törökbálint Sportközpont
VII. augusztus 5. - 9. Törökbálint Sportközpont
VIII. augusztus 12. - 16. Munkácsy Mihály Művelődési Ház
IX. augusztus 21. - 23. Munkácsy Mihály Művelődési Ház
X. augusztus 26. - 30. Zimándy I. Ált. Isk, Bálint M. Ált. Isk. és Középisk.

Információk az egyes turnusokkal kapcsolatban:

 • A táborba az iskolákba kiküldött, a szülő által aláírt Nyilatkozattal lehet. Jelentkezni több turnusra is lehet.
 • A jelentkezni az I. a, b és a X. turnus esetében a Zimándy Általános Iskolában és a Bálint Márton Általános Iskolában és Gimnáziumban lehet. A II.-VII. turnusra jelentkezés estében Jelentkezési lapot kell kitölteni és azt a Bálint Márton Általános és Középiskola (Óvoda u.6.) létesítményvezetői irodában (hétfőtől-péntekig 8-16 óra között) Baum Katalinnál, a VIII-IX. turnusra jelentkezés esetében a Munkácsy Mihály Művelődési Ház recepcióján lehet leadni. A leadott jelentkezési lappal a szülő vállalja az étkezés befizetését akkor is, ha a gyermek nem vesz részt a táborban.
 • A következő heti turnusra legkésőbb az előző hét szerdáján kell a jelentkezést leadni.
 • Jelentkezési lap kérhető a Bálint Márton Általános és Középiskola (Óvoda u.6.) létesítményvezetői irodában (hétfőtől-péntekig 8-16 óra között) Baum Katalintól, illetve a Munkácsy Mihály Művelődési Ház recepcióján, interneten pedig letölthető a Sportközpont honlapjáról (www.tbsk.hu) a Művelődési Ház honlapjáról (www.mmmh.hu) és Törökbálint honlapjáról is (www.torokbalint.hu).
 • Annyi jelentkezési lapot kell kitölteni, ahány hétre jelentkezik a gyermek (minden turnushoz külön jelentkezési lap szükséges)
 • A törökbálinti táborok minden esetben reggel 8 órakor kezdődnek és délután 4 órakor fejeződnek be, ügyelet 7 órától 17 óráig van.
 • A gyerekek táborba jutásáról a szülők gondoskodnak.
 • A táborok ÁNTSZ engedéllyel és felügyelettel működnek. A hétfői érkezéskor kell kitölteni az „egészséges közösségbe mehet” szülői nyilatkozatot. Folyamatos táborozás esetén nem kell hetente új orvosi papírt kitöltetni, de megszakított részvételnél igen. 
 • Étkezés: ebéd a helyszíneken biztosított, a két kiegészítő étkezés /tízórai, uzsonna/ a programhoz igazítva napközben. Hét közbeni megbetegedés esetén a befizetett összeg nem igényelhető vissza, de az étel elvihető.
 • A nyári napközis táborok étkezési díja az iskolában fizetendő napközis díjjal azonos. (100%, 50%, térítésmentes).
 • Az étkezési díj befizetése előre fizetéssel történik, átutalással, vagy az önkormányzat által kiadott csekken, mely az iskolában, a Bálint Márton Általános és Középiskola (Óvoda u.6.) létesítményvezetői irodában (hétfőtől-péntekig 8-16 óra között) Baum Katalinnál és a Munkácsy Mihály Művelődési Ház recepcióján kérhető. A befizetést igazoló szelvény közlemény rovatába kérjük beírni: gyerek nevét, napközis tábor turnusának időpontját. A szelvényt, vagy az átutalás igazolását a tábor első napján be kell mutatni a helyszínen, ennek elmulasztása a táboroztatásból való kizárást vonja maga után. Étkezési kedvezményben részesülőknek az ezt igazoló dokumentum bemutatása kötelező (50%, térítésmentes).