Törökbálint Sportközpont

Táborok

Napközis felügyelet

Sporttábor

Törökbálint Város Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően a törökbálinti lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő 7-14 éves (első osztályt befejezett) gyermekek számára idén is megszervezi a nyári napközi felügyeletet 2021. június 16. és augusztus 31. között.

Jelentkezési lap kérhető az iskolák portáján, interneten pedig letölthető a Sportközpont honlapjáról (www.tbsk.hu) és Törökbálint honlapjáról is (www.torokbalint.hu).

Önkormányzat által támogatott sporttábor

Pályázatos nyári sporttábor szociálisan rászorulók részére

Önkormányzat által támogatott sporttábor

A térítésmentes (az Önkormányzat által támogatott) táboroztatásban a törökbálinti lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Törökbálinton élő 7-14 éves (már az első osztályt befejezett) gyermekek vehetnek részt. Ettől a korcsoporttól testvérek esetében sem tudunk eltekinteni.

A jelentkezés pályázati formában történik, pályázni csak egy turnusra lehet.

Pályázatot a szülő akkor nyújthat be, amennyiben

  • gyermekét egyedül neveli, vagy
  • háztartásában 3, vagy több gyermeket nevel, vagy
  • rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesül, vagy
  • a család olyan speciális élethelyzetben van (betegség, krízishelyzet stb.), amely miatt a szülő a gyermek szünidőben történő ellátását anyagi körülmények miatt nem tudja biztosítani és korábban már ezen a jogcímen nem pályázott (a méltányolás érdemlő körülményt a kérelemben ismertetni kell).

Pályázati adatlap a Sportközpontban a recepción kérhető, vagy letölthető a fent említett honlapokon.  A pályázatokat legkésőbb 2021. június 11-én 12 óráig kell leadni a Sportközpont recepcióján. Ebben az évben 80 gyerek pályázatát tudjuk támogatni.

Nyári Sporttábor

Sporttábor

A Törökbálint Sportközpont nyári sporttábort szervez általános iskoláskorú gyermekek részére 2021. június 21-től augusztus 19-ig.

A tábor részvételi díja: 30.900,- Ft / fő /hét

Jelentkezni a sportközpont recepcióján kitöltött jelentkezési lappal, a tábori díj befizetése mellett lehet 2021. május 3-tól.

Nyári Törpitábor

Törpitábor

Nyári törpitábor 3-5 éves korig a Törökbálint Sportközpontban 2021. június 28-tól augusztus 13-ig.

A tábor részvételi díja: 30.900,- Ft / fő /hét

Jelentkezni a sportközpont recepcióján kitöltött jelentkezési lappal, a tábori díj befizetése mellett lehet 2021. május 3-tól.

Nyári intenzív úszótanfolyam

Sporttábor

Délelőtti és délutáni turnusok.

Kezdő, kezdő+, középhaladó és haladó csoportok.

Beiratkozás a Törökbálint Sportközpont recepcióján található jelentkezési lappal és tanfolyami díj befizetésével.

Törökbálinti hírek és programok
Programok