Törökbálint Sportközpont

Táborok

Önkormányzat által támogatott sporttábor

Pályázatos nyári sporttábor szociálisan rászorulók részére

Önkormányzat által támogatott sporttábor

A térítésmentes (az Önkormányzat által támogatott) táboroztatásban a törökbálinti lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Törökbálinton élő 7-14 éves (már az első osztályt befejezett) gyermekek vehetnek részt. Ettől a korcsoporttól testvérek esetében sem tudunk eltekinteni!

A jelentkezés pályázati formában történik, pályázni csak egy turnusra lehet.

Pályázatot a szülő nyújthat be, amennyiben

  • gyermekét egyedül neveli, vagy
  • háztartásában 3, vagy több gyermeket nevel, vagy
  • rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesül, vagy
  • a család olyan speciális élethelyzetben van (betegség, krízishelyzet, stb.), amely miatt a szülő a gyermek szünidőben történő ellátását anyagi körülmények miatt nem tudja biztosítani és korábban már ezen a jogcímen nem pályázott (a méltányolást érdemlő körülményt a kérelemben ismertetni kell).

Pályázati adatlap a Sportközpontban a recepción kérhető, vagy letölthető a fent említett honlapokon.  A pályázatokat legkésőbb 2020. június 12-én 12 óráig kell leadni a Sportközpont recepcióján. Ebben az évben 130 gyerek pályázatát tudjuk támogatni.

A pályázatokat a képviselő-testület felhatalmazása alapján Elek Sándor polgármester bírálja el a beadási határidő leteltétől számított 5 munkanapon belül. Negatív elbírálás esetén fellebbezésnek helye nincs. Az eredményről a pályázók értesítést kapnak a megadott telefonszámon, vagy e-mail-en.

Nyári Sporttábor

Sporttábor

A Törökbálint Sportközpont nyári sporttábort szervez általános iskoláskorú gyermekek részére.

A gyerekek napi egy edzésen a választott sportágban, és napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek megfelelő csoportokban.

A turnusok időpontjai: 2020. június 29-től augusztus 14-ig.

Nyári Törpitábor

Törpitábor

Nyári törpitábor 3 éves kortól a Törökbálint Sportközpontban 2020. június 29-től augusztus 14-ig.

Napi egy úszásoktatáson vesznek részt a tudásszintnek megfelelő csoportokban. A nap többi részében kézműves és sportágelőkészítő játékos foglalkozásokat és szervezett játékprogramokat biztosítunk a gyerekeknek az uszoda közönségétől és a sporttáborosoktól elzárt területen külön játszó és pihenő teremben, külön udvar részen.

Az úszásoktatás és a pancsolás az uszoda területén lesz, minden esetben csoportonként két felügyelő kíséretével.

Törökbálinti hírek és programok
Programok